مستر کلاس 6 تیر 93

امتیاز کاربران

دومین مستر کلاس استاد کیوان ساکت در تاریخ 6 تیر 93 در شهرستان بابل برگزار شد.

کنسرت آموزشی 22 خرداد 93

امتیاز کاربران

دومین کنسرت آموزشی آموزشگاه موسیقی وزیری در تاریخ 22 خرداد 93 در سالن ارشاد شهرستان بابل برگزار شد.