سپیده قدمی

 

 

 

       مربی : موسیقی کودکان ( اُرف )

 

    یاسر اسکندری

 

 

      مربی : آواز ایرانی

 

    روزبه خاکی

 

 

      مربی : گیتار

 

       رویا ساداتیان

 

 

       مربی : پیانو

  

           طاهر اباذری 

 

 

           مربی : تار

 

   

    بی تا اصغری

 

 

       مربی : دف

 

      مائده نتاج

 

 

       مربی : دف 

                   تنبک ( دوره مبتدی )

 

      مصطفی یدالهی

 

 

      مربی : سه تار