كوروش فروردين

 

از سال 1367 گيتار كلاسيك و فلامنكو را نزد اساتيد مجيد شاه محمدي و سيامك مهاجر فرا گرفته و از سال 1380 در آموزشگاه‌هاي بابل، نور و ساري مشغول به تدريس تخصصي گيتار شده است.

در كارنامه هنري ايشان اجراي چند كنسرت آموزشي و پژوهشي انجام پذيرفت.