رحيم حيدرپور

 

ايشان از سال 1369 به مدت 6 سال مقدمات آواز را نزد استاد عسكري آقاجانيان فرا گرفته است در اين هنگامه طي سالهاي 1375 و 77 نزد زنده ياد استاد رضوي سروستاني به شاگردي مي‌پردازد.

رديف دوره عالي آواز را نزد استاد رامبد صديف به مدت 7 سال فرا گرفته و از سال 1389 تا به حال نزد استاد محمدرضا لطفي تجزيه و تحليل رديف را مي‌آموزد.

در كارنامه هنري ايشان اجراي كنسرت به مناسبت نكوداشت استاد ناهيد، كنسرت نوا به جهت نكوداشت استاد صديف، كنسرت سه‌گاه، چهارگاه و اجراهاي متعدد ديگر به ثبت رسيده است.