موسیقی درمانی - بخش اول

یک تحقیق سیستماتیک در سال ۲۰۱۶ انجام شد که نشان می داد موسیقی درمانی در بهبود سلامت روانی افرادی که زندانی هستند تاثیر بسزایی دارد. با تحلیل ۵ تحقیق، محققین دریافته اند که موسیقی درمانی به ارتقای عزت نفس و عملکرد اجتماعی مجرمان کمک می کند. زندانیانی که ۲۰ جلسه و یا بیشتر موسیقی درمانی شده اند، در میزان افسردگی و اضطراب آن ها بهبود بالایی حاصل شده است.

اطلاعات نشان می دهند که موسیقی درمانی می تواند افسردگی را در سنین بالا کاهش دهد. تحلیل ۱۹ تحقیق نشان داد که با موسیقی درمانی که با درمان معمول ترکیب شده باشد می توان بهبودی  بیشتری نسبت به درمان معمولی تنها، حاصل کرد.

تحقیق بزرگتری در سال ۲۰۱۷ شواهدی مبنی بر این یافت که موسیقی درمانی می تواند به افراد مسنی که از زوال عقل رنج می برند، کمک کند. تحلیل ۳۴ تحقیق که بر جمعیتی بالغ بر ۱۸۰۰ نفر انجام شده بود، نشان داد که موسیقی درمانی می تواند رفتارهای مخرب و اضطراب را کاهش دهد و عملکرد شناختی، افسردگی و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد.

در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسید بیان شده بود که کودکانی که به بخش اورژانس برده شده بودند و در طول درمان به موسیقی گوش می دادند، ناراحتی و درد کمتری را نسبت به آن هایی که به موسیقی گوش نداده بودند، نشان می دادند. تحقیق بر روی ۴۲ کودک ۳ تا ۱۱ ساله که برای سروم آمده بودند، انجام شده بود. نیمی از آن ها به صورت رندوم انتخاب شده بودند تا به موسیقی که توسط درمانگر موسیقی انتخاب شده بود، گوش بدهند. محققین گزارش کرده اند که سروم زدن به کودکانی که به موسیقی گوش می دادند به مراتب راحت تر بوده است.

محققین در سال ۲۰۱۱ یافتند که موسیقی درمانی می تواند بر بیماران سرطانی نیز اثر مثبت داشته باشد. تحقیق چیزی در حدود ۳۰ مطالعه را در برمی گرفت و بر روی ۱۸۰۰ بیمار انجام شده بود. نتیجه ی تحقیق اینگونه بود: موسیقی درمانی می تواند اضطراب را کاهش دهد. همچنین می تواند تاثیرات مثبتی بر درد، روحیه، کیفیت زندگی، ضربان قلب، میزان تنفس و فشار خون داشته باشد.

نکته ی نهایی: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند موسیقی درمانی می تواند به آرام شدن بیماران کمک کند. این در حالی است که هیچ عوارض جانبی با گوش دادن به موسیقی متوجه ما نمی شود. قطعا این روش درمان، ارزش امتحان کردن را دارد.

 منبع : مرکز تحقیقاتی برانفنبرنرThe Bronfenbrenner Center for Research )

 

 

 

موسیقی درمانی - بخش اول

یک تحقیق سیستماتیک در سال ۲۰۱۶ انجام شد که نشان می داد موسیقی درمانی در بهبود سلامت روانی افرادی که زندانی هستند تاثیر بسزایی دارد. با تحلیل ۵ تحقیق، محققین دریافته اند که موسیقی درمانی به ارتقای عزت نفس و عملکرد اجتماعی مجرمان کمک می کند. زندانیانی که ۲۰ جلسه و یا بیشتر موسیقی درمانی شده اند، در میزان افسردگی و اضطراب آن ها بهبود بالایی حاصل شده است.

اطلاعات نشان می دهند که موسیقی درمانی می تواند افسردگی را در سنین بالا کاهش دهد. تحلیل ۱۹ تحقیق نشان داد که با موسیقی درمانی که با درمان معمول ترکیب شده باشد می توان بهبودی  بیشتری نسبت به درمان معمولی تنها، حاصل کرد.

 

ادامه مطلب . . .