سير تكاملي سرپنجه تار و سه تار (بخش اول)

امروزه جايگاه و قدمت موسيقي ايراني بر هيچ نوازنده و اهل موسيقي پوشيده نيست.سر پنجه سه تار
طبعاً موسيقي ايراني كه پر از راز و رمزها ، حكايتها ، شكايتها و داستان زندگي انسانهايي است كه در يك منطقه ي خاص جغرافيايي مي زيسته اند و براي اجراي نوع خاصي از اين موسيقي كه داراي لحن ها و آهنگهايي با حس و روح به اصطلاح شرقي است بايد اشاره كرد كه سازهايي مورد نياز است تا بتواند بيانگر اين احساسات دروني نوازندگان و آهنگسازان باشد. از اينرو غالب سازهاي ايراني و بطور كلي سازهاي شرقي از يك سير تكاملي فيزيكي گذشته اند تا بهتر بتوانند همراه و همگام با بيان اين احساسات باشند.(مانند سه تار كه از ساز بسيار قديمي در ايران به نام چگور به تكامل رسيده است.) امروزه آنچه در اختيار ماست زاييده ي همين تكامل و پيشرفت است.
در اينجا بر آنيم تا بطور خلاصه به سير تكاملي سر پنجه 2 ساز ايراني تار و سه تار كه در سالهاي اخير توانسته است از عيوب اين سازها بكاهد بپردازيم.
اين تحول و تكامل به سالهاي دهه ي 1360 بر مي گردد كه توسط استاد ارجمند ابراهيم قنبري مهر از سازندگان انواع آلات موسيقي به ويژه ساز تخصصي ويولن ، ابداع شده است.
سر پنجه تار و سه تار همانطور كه در عكس نشان داده مي شوددر گذشته به اين شكل بوده است كه هم از نظر ظاهري زيبا نبوده و هم از نظر فني زاويه كشش سيم ها نادرست بوده است و از ديگر عيوب اين سر پنجه ها فوت وقت بسيار در تعويض سيم ها مي باشد كه در تار بيشتر مشهود است.

مجيد محمدي حاجي 
16/6/1391

موسیقی درمانی - بخش اول

یک تحقیق سیستماتیک در سال ۲۰۱۶ انجام شد که نشان می داد موسیقی درمانی در بهبود سلامت روانی افرادی که زندانی هستند تاثیر بسزایی دارد. با تحلیل ۵ تحقیق، محققین دریافته اند که موسیقی درمانی به ارتقای عزت نفس و عملکرد اجتماعی مجرمان کمک می کند. زندانیانی که ۲۰ جلسه و یا بیشتر موسیقی درمانی شده اند، در میزان افسردگی و اضطراب آن ها بهبود بالایی حاصل شده است.

اطلاعات نشان می دهند که موسیقی درمانی می تواند افسردگی را در سنین بالا کاهش دهد. تحلیل ۱۹ تحقیق نشان داد که با موسیقی درمانی که با درمان معمول ترکیب شده باشد می توان بهبودی  بیشتری نسبت به درمان معمولی تنها، حاصل کرد.

 

ادامه مطلب . . .