داریوش صفوت

 داریوش صفوت متولد 7 آذر 1307 شیراز

از اساتید موسیقی ملی ایران و نوازنده سنتور و سه تار از شاگردان حبیب سماعی و ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد.

وی از نسل میرزا مهدی استرآبادی وزیر نادرشاه افشار می باشد که نسبت میرزامهدی بر اساس شجره نامه ی خانوادگی به خواجه نصیر طوسی می رسد. در این خانواده آموزش موسیقی به طور موروثی صورت می گرفت. وی تعلیم سه تار را نزد پدر
(علی اصغر صفوت) آغاز می نماید و از سال 1326 تا 1336 به تکمیل نوازندگی سه تار و سنتور نزد ابوالحسن صبا اقدام نمود.

در سال 1332 به اخذ درجه ی لیسانس حقوق از دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران نائل آمد.

 

ایشان از بنیانگذاران مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی در سال 1347 به همراه نورعلی خان برومند می باشد که شاگردانی چون: پرویز مشکاتیان، حسین علیزده، ذوالفنون، محمد رضا لطفی، رضوی سروستانی، محمدرضا شجریان و ... از هنرجویان این مرکز بوده اند، نهضتی را در موسیقی سبب شد که هنوز هنرمندان موسیقی از شکوه آن  دوره با حسرت یاد می کنند. سبک موسیقی دکتر صفوت سبکی فلسفی است. در حقیقت اعتقاد وی بر آن است که اصل در موسیقی علت غایی ای است که به خاطرش به موسیقی می پردازیم و بسته به آن که چه غایتی را دنبال کنیم، موسیقی ما و اثراتی که از آن ناشی خواهد شد، متفاوت خواهد بود موسیقی وی حال و هوای عرفانی دارد و برگرفته از تعلیمات معنوی است.

تحصیلات :

تحصیلات متوسطه خود را در دارالفنون با دوست صمیمی اش فریدون مشیری و در دبیرستان دارایی با حسین دهلوی به پایان رسانید از دوستان دانشگاهی او در رشته حقوق دانشگاه تهران میتوان سیاوش کسرایی و سیروس پرهام را یاد کرد.

ایشان از طرف مرکز مطالعات موسیقی شناسی وابسته به انستیتوی موزیکولوژی دانشگاه سوربن پاریس که توسط مادام (نلی کارن) تاسیس گردید و به  درخواست وزیر فرهنگ و هنر وقت جهت تدریس موسیقی ایرانی به این مرکز عازم فرانسه می شود در کنار همکاری با مادام نلی کارن و پروفسور (تران وان که) دراین دوران تحصیلات دکترای حقوق بین الملل خود را در دانشکده ی حقوق دانشگاه سوربن به پایان رسانید.

کتب:

Less traditations musicales     با همکاری نلی کارن 1347

پژوهشی کوتاه درباره ی استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایران 1352

کتاب دو زبانه ی جنبه های عرفانی موسیقی اصیل ایرانی 1364

رساله در موسیقی 1368

هشت گفتار درباره ی فلسفه ی موسیقی 1386

موسیقی ملی ایران 1388

ایشان در چهارشنبه شب 28/1/1392 در سن 85 سالگی دار فانی را وداع گفت.

منابع: مجله هنر موسیقی

روزنامه ایران