کارگاه سازشناسی - آموزشگاه موسیقی وزیری

 

آموزشگاه موسیقی وزیری برگزار می کند

 

 

کارگاه ساز شناسی

 

 

مدرس : مصطفی یداللهی

 

 

تاریخ  : جمعه - 31 / خرداد / 1398 

 

 

ساعت : 17:30 عصر

 

 

   ** شرکت در کارگاه برای عموم آزاد خواهد بود **